Følger GPS til ny destination...


Herningsholms campus fuldendes med donation på 60 millioner fra A.P. Møller Fonden


https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/10/faellesskab-skills-city.jpg

Pressemeddelelse den 31. oktober 2023


En stor bevilling fra A.P. Møller Fonden gør det muligt for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier at fuldende visionen for Herningsholms campusområde i Herning. Her indgår et innovativt fælleshus, hvor eleverne kan mødes på tværs af baggrund og uddannelsesretning, og nye attraktive udendørsområder for unge på de erhvervsrettede uddannelser.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier med 60 millioner kroner. Bevillingen går til at fuldende Herningsholms campusområde med bl.a. byggeri af et stort fælleshus i hjertet af området, nye attraktive udendørsområder og en “social stadsarkitekt”, som skal understøtte fællesskabende aktiviteter sammen med skolens elever.

Mere end bare et uddannelsesmiljø

I Herning er der igennem to årtier arbejdet systematisk med at samle byens erhvervsrettede uddannelser i samme område, der i dag består af ca. 25 erhvervsuddannelser, AMU-udbud, 10. klasse, erhvervsakademi-uddannelser, HHX, HTX og STX.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har en overordnet plan for, hvad der skal ske i området. Blandt andet er byggeriet af en ny landbrugsskole og en markant udvidelse af skolehjemmet godt på vej til at forstærke fundamentet, og på en nabogrund opfører BRFfonden et af sine tre håndværkskollegier.

Ambitionen er at skabe Europas mest gennemførte og attraktive samfund for unge på erhvervsrettede uddannelser med fokus på fællesskab, diversitet og demokratisk dannelse.

“Selv om udviklingen på Herningsholm allerede er både positiv og ambitiøs i en dansk kontekst, så mangler for alvor det, der kan skabe fællesskaber og bygge mennesker op. Derfor er jeg glad for, at vi med det flotte bidrag på 60 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden nu kan fuldende visionen for området. Herningsholm skal være meget mere end bare et uddannelsesmiljø i dansk særklasse. Det skal være et samfund, der summer af liv, ungdom og virkelyst. Hvor de unge både er trygge og stolte, og hvor de udvikler sig både fagligt og som mennesker, der tager stilling og ansvar,” siger Allan Kortnum, direktør for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

A.P. Møller Fonden har fokus på nytænkende projekter, der kan styrke de danske erhvervsuddannelser og dermed bidrage til, at Danmark får flere fagligt uddannede. Det gælder ikke mindst i forhold til projekter, der styrker faglig stolthed, studiemiljøer, fællesskaber, trivsel og dannelse.

Fælleshus og udendørsområder

En stor del af bevillingen er øremærket et nyt fælleshus, der skal stå som et innovativt fyrtårn og mødested for elever på tværs af uddannelse, alder og køn samt det første møde med erhvervsuddannelser for grundskoleelever.

Huset skal bryde med vanetænkningen for elevfællesskaber på de erhvervsrettede uddannelser, nytænke hvad det klassiske forsamlingshus kan, og være rammen om sociale begivenheder, debatter, fejringer og markeringer og meget andet.

Projektet henter sin inspiration fra både den amerikanske college-tradition og den danske højskoletanke.

“Vores mål er at skabe et stort og inkluderende campusområde, der giver plads til sociale stunder, styrker demokratisk selvtillid og fremmer diversitet – i lighed med amerikanske colleges, hvor læring, fællesskab og personlig udvikling er en integreret del af skoledagen, og danske højskolers fokus på sammenholdet, kulturen og den demokratiske dannelse,” siger Allan Kortnum, direktør for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Ud over fælleshuset indeholder projektet udvikling af udemiljøerne både omkring fælleshuset og i resten af campusområdet samt ansættelse af en “social stadsarkitekt”, der skal stå i spidsen for sociale aktiviteter og events sammen med de unge.

Arkitektkonkurrence og brugerinddragelse

Nu venter en arkitektkonkurrence for fælleshuset og udearealer med inddragelse af interessenter, brugere og eksperter.

“Fælleshuset bliver campusområdets hjerte, og derfor er det vigtigt, at vi får skabt en sammenhængende løsning, som alle kan få gavn af i mange år fremover. Vi har et klart billede af, hvad fælleshuset skal rumme, men det håber vi også, at den kommende brugerinddragelse og et ekspertpanel kan gøre os endnu klogere på,” siger Allan Kortnum, direktør for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er en del af visionen for hele campusområdet, der foreløbig går under arbejdstitlen “Skills City”. Navnet afspejler, hvordan de forskellige uddannelser sammen skaber en følelse af et lille bysamfund.

Visionen er blevet til i et stærkt samarbejde mellem flere centrale institutioner og organisationer, herunder Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Bæredygtig Herning, Håndværkskollegiet i Herning, Erhvervsakademi MidtVest og Foreningen Divérs – lige muligheder for alle.


VISION

Se mere om visionen bag Skills City


MEDIEARKIV

Hent fotos til omtale af Skills City

For mere information kontakt venligst


ALLAN KORTNUM

Direktør
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

TELEFON

+45 2542 4501


EMAIL

alk@herningsholm.dkLARS HASLEV

Kommunikationschef
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

TELEFON

+45 2542 4850


EMAIL

laha@herningsholm.dkhttps://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/herningsholm-collage-1200x675.jpg


https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/10/herningsholm_logo-sekundaer_black.png

ADRESSE

Lillelundvej 21, Herning


WEB

herningsholm.dk