Følger GPS til ny destination...

https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/skillscity-logo_vision.png
OBS! Sitet er ikke optimeret til smartphone-skærme


VISIONEN

Velkommen til SKILLS CITY


I Herning er der igennem 20 år arbejdet systematisk og strategisk med at samle byens erhvervsrettede uddannelser i samme område.

Visionen er at skabe Europas mest gennemførte og attraktive samfund for unge på erhvervsrettede uddannelser med vægt på fællesskab, diversitet og demokratisk dannelse.

Brug pilene for at se mere.FUNDAMENTET FORSTÆRKES

Byggerier og udvidelser


Området består i dag af knap 4.000 årselever på ca. 25 erhvervsuddannelser, AMU-udbud, 10. klasse, erhvervsakademi-uddannelser, HHX, HTX og STX.

Planlagte byggerier som ny landbrugsskole, udvidelse af skolehjem, tømrer- og murerafdeling samt et af BRFfondens tre håndværkskollegier er allerede på vej til at gøre fundamentet stærkere. Men vores ambitioner er mindst lige så store, som udfordringerne er det inden for erhvervsuddannelsesområdet.
UDFORDRINGEN

De manglende komponenter


Undersøgelser viser, at unge på erhvervsuddannelser savner fællesskaber og deltager mindre i foreningsliv og ved valg. Diversiteten på især tekniske erhvervsuddannelser er også lav, med overvægt af mænd.

Selv om udviklingen i det nuværende Herningsholm-område allerede er positiv og ambitiøs i en dansk kontekst, så mangler for alvor det, der kan skabe fællesskaber og bygge mennesker op.
MERE END BARE UDDANNELSE

Læring, liv og fællesskab


Området skal være meget mere end bare et uddannelsesmiljø i dansk særklasse. Det skal være et samfund, der summer af liv, ungdom, fællesskab og virkelyst. Hvor de unge ikke er gæster, men værter. Hvor de både er trygge og stolte, og hvor de udvikler sig både fagligt og som mennesker, der tager stilling og ansvar.
KILDER TIL INSPIRATION

Fra amerikansk college til dansk højskole


Projektet finder inspiration fra den amerikanske college-ånd, hvor læring, fællesskab og personlig udvikling integreres, og den danske højskoletanke, der vægter sammenhold, kultur og demokratisk dannelse.

Målet er at skabe et stort og inkluderende campusområde, der fremmer sociale interaktioner, styrker demokratisk selvtillid og fremmer diversitet – i lighed med amerikanske colleges og danske højskoler.https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/fra-vision-til-handling-slider.png

OKTOBER 2023

Hvor er vi i processen?


A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier med 60 millioner kroner.

Bevillingen går til at fuldende Herningsholms campusområde med:

  1. Et stort fælleshus i hjertet af området
  2. Nye attraktive udendørsområder
  3. Ansættelse af en “social stadsarkitekt” til at understøtte fællesskabende aktiviteter sammen med de ungeINNOVATIVT FYRTÅRN

1. Nytænkning af forsamlingshuset


Byggeriet af et fælleshus er et centralt element i vores ambition om at styrke fællesskab, demokratisk deltagelse og diversitet blandt unge på erhvervsuddannelser. Med andre ord skal det stå som et fyrtårn for hele området. Huset vil være et samlingssted, hvor de unge kan dyrke nærdemokrati, socialisering, fællesspisning, markering af mærkedage og deres faglighed. Desuden skal det indeholde klubhus-faciliteter til foreningsliv, café & bibliotek. Herningsholm opretter en idrætsforening, der deltager i firmaidræt, men også i dyster mod andre erhvervsskoler.
TYDELIGT SAMSPIL

2. Udemiljøer


Med en klar og tydelig identitet i de fysiske udemiljøer styrkes den positive fortælling om erhvervsuddannelserne. Udeområderne omkring det centrale fælleshus er ikke blot dekorative elementer, men er tænkt som naturlige forlængelser af det indendørs. Tilsammen skal fælleshus, belægning, belysning, beplantning, gadeskilte og en digital vej- og eventviser bidrage til et sammenhængende, interaktivt og engagerende uddannelsesmiljø på de unges præmisser.
VI BYGGER SAMMENHOLD

3. Social stadsarkitekt


Denne tilgang er ligeledes nytænkende og ikke tidligere set på denne måde. Den primære opgave for den sociale stadsarkitekt bliver at udvikle sociale aktiviteter og events, der styrker fællesskab og diversitet blandt unge på erhvervsuddannelser. Mange aktiviteter udvikles i tæt dialog med de unge selv og er dermed relevante og engagerende for målgruppen. Fælleshuset skal danne rammen om mange af aktiviteterne.
EUROSKILLS 2025

Europas øjne på erhvervsuddannelse og Herning


Europa kommer til Herning og europamesterskaberne i Skills i september 2025. Vi forventer omkring 100.000 gæster i Herning i forbindelse med EuroSkills 2025.

Selv om fælleshuset endnu ikke er færdigbygget, vil det være et vigtigt delmål, at visionen for campusområdet udfoldes for hele erhvervsuddannelses-Europa, der gæster Herning.
VISIONENS PARTNERE

Herningsholm samarbejder med:


Erhvervsakademi MidtVest
Foreningen Divérs – lige muligheder for alle
Herning Kommune
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
Bæredygtig Herning
Håndværkskollegiet i HerningHERNINGSHOLM

Skills City skal være Europas mest gennemførte og attraktive samfund for unge på erhvervsrettede uddannelser.