Følger GPS til ny destination...


Projektets grundlag

DOKUMENTATION

Europas mest gennemførte samfund for erhvervsrettede uddannelser skal bygge på stærke elevfællesskaber og demokratisk inddragelse af eleverne i beslutningsprocesser.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har en overordnet plan for, hvad der skal ske i området. Blandt andet er byggeriet af en ny landbrugsskole og en markant udvidelse af skolehjemmet godt på vej til at forstærke fundamentet i den overordnede vision for campusområdet, og på en nabogrund opfører BRFfonden et af sine tre håndværkskollegier.

Fælleshuset i Skills City bliver fyrtårnet for sociale fællesskaber, trivsel og mangfoldighed på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Et hus, der omfavner den enkelte elev – uanset køn – og et hus, hvor elevens multifacetterede både sociale og personlige behov tilgodeses i et ellers travlt fagligt miljø. Den enkelte elev skal føle sig set, og det stiller krav til Herningsholm om en vedvarende opmærksomhed på elevernes skiftende behov. Husets funktioner skal fortløbende afspejle og tilgodese disse behov.

Elever er ikke blot elever – og unge er ikke blot unge. Elevernes og de unges behov er forskellige og forandrer sig over tid. Ambitionen på Herningsholm er i højere grad at rumme og tilgodese mangfoldigheden blandt unge.

Trivslen blandt unge er udfordret i disse år, og ensomheden i samfundet er generelt stigende. Empirien bag behovet for fællesskaber og demokratisk deltagelse taler sit tydelige sprog, herunder blot et par nedslag i aktuelle undersøgelser.


https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/demokratiskselvtilid-1200x800.jpg

DEMOKRATISK SELVTILLID

EUD-elever har lav demokratisk selvtillid


3 ud af 4 blandt de erhvervsuddannede unge har lav demokratisk selvtillid ifølge Demokratianalysen gennemført af DUF og Epinion i 2022.


Demokratianalysen 2022 (PDF)


ENSOMHED

12 % af unge 16-24-årige er alvorligt ensomme


Undersøgelsen er gennemført af Mary Fonden af Center for Ungdomsforskning AAU (CeFU) i 2021.


SE UNDERSØGELSE

https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/faellesskab-elever-1200x800.jpg


CITAT

Det er et kæmpestort problem, at der mangler ungdomsfællesskaber på EUD, fordi man kan komme til at føle sig ensom og blive nervøs for, om der er nogen til at gribe én, hvis man en dag er ked af det.

Julie Kølskov Madsen,
formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation

Kilde: dr.dkhttps://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/sexismepolitik-1200x794.jpg

FRAFALD

Hver sjette elev har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed


Udfordring med sexisme på erhvervsskolerne i Danmark, hvor hver sjette elev har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Det kan være en medvirkende faktor til mistrivsel blandt eleverne, hvilket øger risikoen for frafald.


LÆS ARTIKEL


ELEVINDDRAGELSE

EVA: Trivslen styrkes, når eleverne inddrages


Giv eleverne adgang til forskellige støttetilbud. Skolens ressourcepersoner, dvs. trivselsmedarbejdere, mentorer, vejledere og SPS-vejledere, er en vigtig del af skolens trivselsarbejde, lyder det fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

Det er vigtigt, at eleverne har adgang til en bred vifte af støttetilbud, som kan favne de forskellige typer af udfordringer, som eleverne kan have.


SE UNDERSØGELSE (PDF)

https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/elevinddragelse-1200x800.jpg
https://www.skillscity.dk/wp-content/uploads/2023/08/elever-erhvervsuddannelse-1200x800.jpg

DIVERSITET

Danmark får bundplacering


Når det gælder om at få kvinder ind på erhvervsuddannelser, får Danmark bundplacering. Det viser undersøgelse fra OECD.


SE UNDERSØGELSE